Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

<<< strona główna

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z przedmiotu
Metody syntezy i przetwarzania sygnałów radarowych
(studia podyplomowe dla ż. z.)

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Przykładowe pytania na zaliczenie. (15.09.2023)

(w nawiasach podano datę ostatniej aktualizacji)