Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

<<< strona główna

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z przedmiotu
Radarowe sygnały złożone, synteza i przetwarzanie I
(kurs doskonalący z zakresu radiolokacji i telekomunikacji)

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Przykładowe pytania kolokwium zaliczającego.

(w nawiasach podano datę ostatniej aktualizacji)