Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

<<< strona główna

Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z przedmiotu
Radarowe sygnały złożone, synteza i przetwarzanie II
(kurs doskonalący z zakresu nowoczesnych technologii i techniki radiolokacyjnej)

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Przykładowe pytania kolokwium zaliczającego. (04.03.2023)

(w nawiasach podano datę ostatniej aktualizacji)