Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

METODY SYNTEZY I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW RADAROWYCH

Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe dla żołnierzy zawodowych

Kierunek:

Lotnictwo i kosmonautyka

Specjalność:

grupa osobowa radiotechniczna

Rozliczenie godzinowe:

semestr forma zajęć, liczba godzin punkty
ECTS
razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminaria
II 20 16 Zo - 4 - - 3

Treści kształcenia:

Filtracja optymalna. Radarowa funkcja nieoznaczoności. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową modulacją i manipulacją częstotliwości. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową binarną mani-pulacją fazy. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją fazy. Analogowe układy syntezy i kompresji sygnału. Konwersja A-C i C-A sygnałów. Cyfrowe układy syntezy i kompresji sygnału. Dopplerowskie przetwarzanie sygnału echa radarowego. Układy stabilizacji poziomu fałszywego alarmu. Istota radaru programowego.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

  1. Badanie bryły nieoznaczoności wybranych sygnałów radarowych.
  2. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją i manipulacją częstotliwości.

Literatura:

podstawowa:

  1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych (zamieszczone na niniejszej stronie www).
  2. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.
  3. Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and Application, Artech House, Boston, 1993.
  4. Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998.
  5. Richards M.A., Scheer J.A., Holm W.A. (Editors): Principles of Modern Radar. Basic Principles, Scitech Publishing, Inc., 2010.

Zasady zaliczania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

- sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń.

Przedmiot:

- pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczającego z tematyki wykładów.