Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

RADAROWE SYGNAŁY ZŁOŻONE, SYNTEZA I PRZETWARZANIE I

Rodzaj kursu:

Kurs doskonalący z zakresu radiolokacji i telekomunikacji.

Specjalność:

Radiolokacja.

Rozliczenie godzinowe:

semestr forma zajęć, liczba godzin punkty
ECTS
razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminaria
- 30 16Zo 6 8 - - -

Treści kształcenia:

Ogólne pojęcie dotyczące właściwości radarowych sygnałów sondujących. Istota, rodzaje i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową liniową i nieliniową modulacją oraz manipulacją częstotliwości. Istota, rodzaje i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową binarną manipulacją fazy. Istota, rodzaje i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją fazy oraz manipulacją mieszaną. Podstawy nowoczesnych metod generacji i kompresji. Istota radaru programowego.

Tematy ćwiczeń rachunkowych:

 1. Wyznaczanie parametrów sygnałów z modulacją częstotliwości.
 2. Wyznaczanie parametrów sygnałów z manipulacją fazy.
 3. Analiza zasady pracy układu DDS.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Badanie układu kompresji sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją częstotliwości.
 2. Badanie układu kompresji sygnałów z wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości.
 3. Badanie układu kompresji sygnałów z wewnątrzimpulsową binarną manipulacją fazy.
 4. Badanie układu kompresji sygnałów z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją fazy.

Literatura:

podstawowa:

 1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych (zamieszczone na niniejszej stronie www).
 2. Czekała Z.: Parada radarów, Bellona, Warszawa, 2014.
 3. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.

uzupełniająca:

 1. Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and Application, Artech House, Boston, 1993.
 2. Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Zasady zaliczania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

- na podstawie sprawozdań z przebiegu ćwiczeń.

Ćwiczenia rachunkowe:

- na podstawie aktywności na zajęciach.

Przedmiot:

- zaliczenie pisemne na ocenę z tematyki wykładów.