Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

RADAROWE SYGNAŁY ZŁOŻONE, SYNTEZA I PRZETWARZANIE II

Rodzaj kursu:

Kurs doskonalący z zakresu nowoczesnych technologii i techniki radiolokacyjnej.

Specjalność:

Radiolokacja.

Rozliczenie godzinowe:

semestr forma zajęć, liczba godzin punkty
ECTS
razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminaria
- 30 20Zo 4 6 - - -

Treści kształcenia:

Filtracja optymalna radarowych sygnałów sondujących. Radarowa funkcja nieoznaczoności. Istota i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową liniową i nieliniową modulacją oraz manipulacją częstotliwości. Istota i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrz-impulsową binarną manipulacją fazy. Istota i właściwości radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją fazy oraz manipulacją mieszaną. Nowoczesne metody generacji i kompresji. Radar programowy.

Tematy ćwiczeń rachunkowych:

  1. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z modulacją częstotliwości.
  2. Analiza fabrycznych rozwiązań układów DDS.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

  1. Właściwości oraz filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją częstotliwości.
  2. Właściwości oraz filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości.
  3. Właściwości oraz filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową manipulacją fazy.

Literatura:

podstawowa:

  1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych (zamieszczone na niniejszej stronie www).
  2. Czekała Z.: Parada radarów, Bellona, Warszawa, 2014.
  3. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.

uzupełniająca:

  1. Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and Application, Artech House, Boston, 1993.
  2. Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Zasady zaliczania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

- na podstawie sprawozdań z przebiegu ćwiczeń.

Ćwiczenia rachunkowe:

- na podstawie aktywności na zajęciach.

Przedmiot:

- zaliczenie pisemne na ocenę z tematyki wykładów.