Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

POWTARZANIE PRZEDMIOTU

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Studenci powtarzający przedmiot mogą ubiegać się o przeniesienie oceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych z poprzednich 'podejść'.

Zgodnie z Regulaminem studiów w WAT (§ 40, p.7):

Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.